KIM JESTEŚMY?

Adres naszej strony internetowej to: https://organiczneja.pl.
Adres firmy: Life Corn, ul. Lutomierska 123/48, 91-041 Łódź
W razie pytań, zapraszamy do kontaktu pod adresem: organiczneja.pl/kontakt/

RODO

Wdrażając RODO na naszym sklepie internetowym chcemy mocniej chronić Twoje dane. W RODO chodzi przede wszystkim o to, by każdy miał prawo do:

• żądania ograniczenia przetwarzania danych, – przeniesienia danych;

• bycia zapomnianym (Artykuł 17 ust. 3 RODO) – otrzymania kopii danych;

• sprzeciwu wobec profilowania;

• dochodzenia odszkodowania w sądzie cywilnym;

W przypadku klientów składających zamówienia przed ustawą RODO – wszystkie zgody które nam przekazałeś są aktualne, nie musisz nic robić.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację z którymi chcemy Cię zapoznać.

1. RODO- OGÓLNE INFORMACJE

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Twoich praw wynikających z nowych przepisów wprowadzamy odpowiednie zapisy w obowiązującym Regulaminie Sklepu organiczneja.pl. RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator to osoba, która ustala, po co i jak będzie przetwarzać dane osobowe. Administratorem Twoich danych osobowych jest Maksymilian Błaszczyk  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju. Adres siedziby: Lutomierska 123/48, 91-041 Łódź | NIP: 7282614230, REGON: 380236314.

W celu kontaktu z Administratorem danych należy wysłać e-mail na adres sklep@organiczneja.pl  lub wysyłając list pocztą tradycyjną na adres firmy: Lutomierska 123/48, 91-041 Łódź . Administrator Sklepu internetowego OrganiczneJa.pl dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazywanych przez Klienta Sklepu Internetowego.

Administrator sklepu internetowego nie przewiduje gromadzenia danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia.

3. SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe – to informacje, pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną (zwaną też „osobą, której dane dotyczą”). Będą to w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, data urodzenia, numer konta bankowego, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji. W przypadku realizacji zamówienia dla firm: NIP, adres firmy. W przypadku realizacji zamówienia dla osób trzecich: informacja o rodzinie, imiona dzieci itp.

Rejestracja w sklepie internetowym OrganiczneJa.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez OrganiczneJa.pl w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których OrganiczneJa.pl świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi.

Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu podczas składania zamówienia.

Dane Osobowe sąprzetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach Sklepu (np. zamieszczania opinii).

4. W JAKIM CELU ORGANICZNEJA.PL PRZETWARZA TWOJE DANE OSOBOWE ?

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego: RODO.

Firma Life Corn Maksymilian Błaszczyk przetwarza dane osobowe w celach:

• świadczenie usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie internetowych organiczneja.pl,  otworzenie konta użytkownika, ustanowienie indywidualnego hasła. Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas tworzenia  Konta i jego aktualizacji,(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• świadczenia usług takich jak: przeglądanie  Sklepu Internetowego, wyszukiwarka poduktów, historia zamówień, dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia,  przeglądarki, lokalizacji oraz  adres IP;

• sprzedaży produktów oferowanych przez firmę Life Corn Maksymilian Błaszczyk oraz doręczenia zamówienia,- podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO);

• marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy Life Corn Maksymilian Błaszczyk – marketing oferowanych (w tym własnych) produktów i usług, w tym remarketing – dane dotyczące Twojej aktywności są rejestrowane przez pliki cookies oraz  usługi zewnętrzne np. Google Adwards. Wykorzystujemy Twoje dane o Twojej aktywności aby dotrzeć do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi na kanałach  Sieciowych poza Sklepem Internetowym.

• rozpatrzenie reklamacji oraz odpowiedzi na pytania Klientów podczas których przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe

• dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną tzw. Newsletter – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika;

5. CZY MUSISZ PODAĆ ORGANICZNEJA.PL SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi. Masz prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto; jeśli to zrobisz, konto zostanie zlikwidowane i uznamy Cię za nieaktywnego użytkownika. Zachowamy Twoje dane osobowe, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu.

6. W JAKICH SYTUACJACH MOŻESZ MIEĆ WPŁYW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa poniżej należy wysłać wiadomość na adres sklep@organiczneja.pl ze stosownym żądaniem. Usunięcie danych na wniosek podmiotu danych, wymaga przede wszystkim potwierdzenia jego tożsamości – wniosek na piśmie – skan przesłany drogą elektroniczną na e-mail sklep@organiczneja.pl.

Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień (usunięcie danych osobowych oraz utrata historycznych danych)

7. CZY SĄ SYTUACJE, W KTÓRYCH MOŻNA ODMÓWIĆ USUNIĘCIA DANYCH?

Administrator danych ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych. (Art. 17 ust. 3 RODO) :

• zwycięzca konkursu , usunięcie danych jest niemożliwe przez okres 5 lat ze względu na obowiązek przechowywania tych danych;

• do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

• w przypadku reklamacji, dochodzenia lub obrony roszczeń przechowywane prze okres 3 lat są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail;

8. KOMU ORGANICZNEJA.PL UDOSTĘPNIA TWOJE DANE OSOBOWE?

Odbiorca danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny,  podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe – art. 4 pkt 9. Przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne muszą być zgodne z przepisami o ochronie danych osobistych, mającch zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. 

W ramach bazy danych, Administrator Sklepu nie udostępnia danych osobowych  wbrew prawu i bez zgody klienta podmiotom trzecim  – np. reklamodawcom. 

Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak:

⋅ serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu,

⋅ usługi poczty elektronicznej,

⋅ dostawca usługi dystrybucji newslettera,

⋅ jeżeli zajdzie taka potrzeba organom państwowym, np. prokuratura,,GIODO, Prezes UOKiK

⋅ dostawcom usług, naszym partnerom z którymi współpracujemy – podczas prowadzenia Sklepu internetowego lub w celu przetwarzania danych marketingowych, realizacji zamówienia (wysyłka) oraz przystąpienia do sieci CaliVita International® z siedzibą w Wojcieszynie. Podmioty te bezwględnie działają na nasze zlecenie, w zależności od uzgodnień umownych oraz okoliczności. 

⋅ w celu wystawienia oraz rozliczenia faktury – księgowość.

⋅ Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii w celu promowania sklepu internetowego na portalu Facebook.pl

⋅ Google Adwords (z siedzibą w Irlandii) Google Analytics i Google Analytics 360 (z siedzibą w USA)  w celu raportowania i statystyki ruchu.

9. JAK DŁUGO PRZETRZYMUJEMY DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Twoje do czasu gdy Twoje konto użytkownika  pozostaje aktywne na OrganiczneJa.l oraz tak długo jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Po zamknięciu konta Twoje dane zostaną usunięte.

W przypadku newslettera – Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.

Dane zostaną usunięte,  gdy dane osobowe okażą się błędne lub nieaktualne. 

10. ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW POZA POLSKĄ?

OrganiczneJa.pl oraz California Fitness Polska nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych.

KOMENTARZE

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

MEDIA

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

CIASTECZKA

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.